საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

მდებარეობა: ქ.ათენი, საბერძნეთი
მისამართი: 27, TAYGETOY ST., 15452 PALEO PSYCHIKO, ATHENS
კოდი: + 30
ფაქსი: 210 671-67-22
ტელეფონი: 210 674-63-32; 210 674-21-86
E-Mail: athens.emb@mfa.gov.ge 
სამუშაო საათები: 9.00-18.00

საკონსულო სამსახური 

მდებარეობა: ქ.ათენი, საბერძნეთი
მისამართი: 27, TAYGETOY ST., 15452 PALEO PSYCHIKO, ATHENS
კოდი: + 30
ტელეფონი: 210 748-91-80, 210 771-13-17
ცხელი ხაზი: + 30 699 577 9793 
E-Mail: athens.con@mfa.gov.ge 
სამუშაო საათები: 9.00-18.00