ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
 

 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

 

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) არის მონობის თანამედროვე ფორმა, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. ეს არის სიდიდით მეორე დანაშაულებრივი ინდუსტრია მსოფლიოში. ის ეფუძნება ექსპლოატაციის მიზნით ადამიანთა გადაბირებას, გადაყვანას, გადაცემას, მუქარის და ძალის გამოყენებით ან იძულების სხვა საშუალებებით (მოტაცება, თაღლითობა), ან სხვისი უმწეო მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, კონტროლის განხორციელებას სხვა ადამიანზე, სქესობრივ ექსპლოატაციას, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონობას ან მონობის მსგავს მდგომარეობას და ორგანოთა ვაჭრობას.

ხსენებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის, მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ეფექტური გამოძიების მიზნით საქართველოში წლების მანძილზე დინამიურად ხორციელდება მთელი რიგი ღონისძიებები. შექმნილია ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი (www.atipfund.gov.ge), რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა თავშესაფრითა და შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამებით. სახელმწიფო ფონდს გააჩნია ცხელი ხაზი (+995 32) 2 100 229.

ამასთან, გთხოვთ, გაეცნოთ იმ რჩევებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვასთან:

რჩევები საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთათვის:

თუ თქვენ აპირებთ წასვლას საზღვარგარეთ, ნუ ჩაიგდებთ თავს საფრთხეში. დაიცავით უსაფრთხოების ზომები და გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა არ გახდეთ ტრეფიკინგის მსხვერპლი. ბრმად ნუ ენდობით დაპირებებს უცხოეთში სწავლასთან, მუშაობასთან და დასვენებასთან დაკავშირებით. ნუ ენდობით პირებს, რომელიც გპირდებიან ვიზით უზრუნველყოფას საკონსულოში თქვენი პირადად გამოცხადების გარეშე.

გახსოვდეთ, რომ უცხოეთში არალეგალური გზით გამგზავრება კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა და სერიოზულ რისკთან არის დაკავშირებული.

ნუ გადასცემთ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს სხვას.

წინასწარ გადაამოწმეთ დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია.

მოითხოვეთ თქვენი დამსაქმებლის ან სასწავლებლის საკონტაქტო მონაცემები.

თუ თქვენ გაქვთ საზღვარგარეთ სამუშაო მიზნით გამგზავრება/ ყოფნა, გახსოვდეთ, რომ თქვენი კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვას მხოლოდ შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე შეძლებთ. არ დათანხმდეთ შრომით ურთიერთობაში შესვლის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე.

გახსოვდეთ!

დანიშნულების სახელმწიფოში ჩასვლისთანავე დაუყონებლივ აცნობებთ საქართველოს საელჩოს ან საკონსულო დაწესებულებას თქვენი ადგილსამყოფელის შესახებ და დადექით საკონსულო აღრიცხვაზე.

თუ თქვენ ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხართ და საჭიროებთ დახმარებას:

თუ თქვენ ადამიანის ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლი გახდით მიმართეთ ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებებს, რომელიც დაიცავს თქვენს უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს, სიცოცხლეს, ადგილსამყოფელ სახელმწიფოში და უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხო დაბრუნებას სამშობლოში.

საქართველოს საელჩო საბერძნეთის რესპუბლიკაში

საკონსულო:

მდებარეობა: ათენი, საბერძნეთი მისამართი: ტაიგეტუს 27,  15452 პალეო ფსიხიკო  ტელეფონი : + 210 74 89 180

E-Mail : athens.con@mfa.gov.ge

კონსული ნანა ჩაბრავა  

ცხელი ხაზი: +30 699 577 97 93

 საბერძნეთის რესპუბლიკაში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები: 

ატტიკის უსაფრთხოების დეპარტამენტის  ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის ქვედეპარტამენტი

ტელ: 210-6476813, 210-6476827 და  210-6476912 

გენდერული თანასწორობის გენერალური სამდივნო

ცხელი ხაზი: 15900

sos15900@isotita.gr 

საზოგადოებრივი სოლიდარობის ეროვნული ცენტრი

ცხელი ხაზი: 197

helpline@ekka.org.gr 

A21

ცხელი ხაზი: 1109

PRAKSIS

ტელეფონი: 210 8213704

ორშაბათი-პარასკევი, 09:00-17:00

ლტოლვილთა ბერძნული საბჭო

ტელ: 210 3800990

ორშაბათი-პარასკევი, 08:30-15:00

ათენელ ქალთა  საკონსულტაციო ცენტრი

ნიკის 11, 105 57, ათენი (სინტაგმის მოედანი)

ტელ/ფაქსი: 210 3317305-6 / 210 3315787 

isotita4@otenet.gr

ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი  - „პოლიკენდრო"

ხარილაუ ტრიკუპის 51 & ვალტეციუ, 106 81, ათენი (ექსარხია)

ტელ/ფაქსი: 210 3898085 / 210 3898079 

polykentro@isotita.gr

პატრას ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი  

კანარაკის 101ბ, 262 21, პატრა 

ტელ/ფაქსი: 2610 620059 / 2610 620803 

patra@isotita.gr

ლამიას ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

ლეონიდუ 9-11, 351 00, ლამია 

ტელ/ფაქსი: 22310 20059 & 22310 20616 / 22310 20308 

lamia@isotita.gr

ირაკლიონის ქალთა  საკონსულტაციო ცენტრი

თისეოს 18ა, 712 01, ირაკლიონი

ტელ/ფაქსი: 2810 341387 / 2810 343778 

irakleio@isotita.gr

ტრიპოლის ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

„ნეა დიმოტიკის აგორას" მოედანი, 22100,  ტრიპოლი 

ტელ/ფაქსი: 2710 241814 / 2710 239592 

tripoli@isotita.gr

მიტილინის ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

პაპადიამანდის 2, 811 00, მიტილინი

ტელ/ფაქსი: 22510 34470 / 22510 34471 

mytilini@isotita.gr

 

 

კერკირას  ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

პალეოკასტორიას 7, 49 100, კერკირა 

ტელ/ფაქსი: 26610 47396 / 26610 80344 

kerkyra@isotita.gr

 

კ. სიროსი ქ. ერმუპოლის ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

ფოლეგანდრუს 2, 84 100, ერმუპოლისი, კ. სიროსი

ტელ/ფაქსი: 22810 76496 / 22810 76497 

ermoupoli@isotita.gr

 

იოანნინას ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი

მარიკა კოტოპულის 68, 45 445, იოანნინა 

ტელ/ფაქსი: 26510 77449 / 26510 77449

ioannina@isotita.gr

 

ათენის იურისტთა ასოციაცია

www.dsa.gr, ტელ: 210 3398100

 

კალამატას იურისტთა ასოციაცია

www.dskalamatas.gr, ტელ: 27210 94849

 

კ. კოსის იურისტთა ასოციაცია

www.dsko.gr, ტელ: 22430 50920, 22420 48915

 

ხალკიდას იურისტთა ასოციაცია

www.dschalkida.gr, ტელ: 22210 27537, 22210 20827 

 

ვოლოსის იურისტთა ასოციაცია

www.dsvol.gr, ტელ: 24210-23554, fax: 24210-28028 

 

როდოპის იურისტთა ასოციაცია

www.dsro.gr, ტელ: 25310 31163, fax: 25310 20589 

 

იოანნინას იურისტთა ასოციაცია

www.dsioan.gr, ტელ: 26510 37858 fax: 26510 37840

 

ირაკლონის იურისტთა ასოციაცია

www.dsh.gr, ტელ: 2810 286386, 2810 332760

 

ხანიის იურისტთა ასოციაცია 

www.dsch.gr, ტელ: 28210 42555, 28210 52171

 

პატრას იურისტთა ასოციაცია

www.dspatras.gr, ტელ: 2610 271846, 2610 320931

 

როდოსის იურისტთა ასოციაცია

www.dsr.gr, ტელ: 22410 20413

 

აგრინიოს იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 26410 39190, e-mail: dsagrin@otenet.gr

 

ხიოსის იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 22710 24207, e-mail: info@dsx.gr

 

ლევკადას იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 26450 25220, e-mail: dslefkados@yahoo.gr

 

პირეასის იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 210 4132650 / 210 4172948, e-mail: secretary@dspeir.gr

 

კეფალინიისა და ითაკის იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 26710 23524 / 26710 26885, e-mail: dskefalinias@hol.gr

 

ნაქსოს იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 22850 24187 / 22850 25601, e-mail: dsnax@dsnax.gr

 

ტრიპოლის იურისტთა ასოციაცია

ტელ/ფაქსი: 2710 222357 / 2710 239955, e-mail: dsa@forthnet.gr, ΤΚ: 10679

 

ათენის ახალგაზრდა სტაჟიორ იურისტთა ასოციაცია

მავრომიხალის 4ა, ათენი

e-mail: giorgos.stavridis@gmail.com

ტელ/ფაქსი: 210 3211285

 

სერბეთის რესპუბლიკაში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციები: 

ASTRA SOS

ცხელი ხაზი +381 11 785 0000

http://www.astra.org.rs/stop-stop-trafficking-of-people-2/?lang=en

 

ან დაგვიკავშირდეთ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერზე.

ტრეფიკინგის მსხვერპლად აღიარებული პირი სარგებლობს სახელმწიფოს განსაკუთრებული მფარველობით, სარგებლობს სამედიცინო, ფსიქოლოგიური და სხვა სახის დახმარებით.

დამატებით, მოგაწვდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში არსებული ცხელი ხაზის ტელეფონების კოორდინატებს და იმ შემთხვევაში თუ თქვენი უფლებები და ინტერესები იქნება შელახული, გთხოვთ, დაუყოვნელივ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ ნომრებზე:

(+ 995 32) 294 50 50 - სამუშაო საათებში - 09:30 დან- 18:30 სთ-მდე;

( + 995) 577 98 40 20 - გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ შემთხვევებში - 24 საათის განმავლობაში;

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge.

 

 იხილეთ ტრეფიკინგთან დაკავშირებით საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების ბროშურები:

- საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო - ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა -

http://mfa.gov.ge/MainNav/ConsularInformation/Trafficking.aspx;

- საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

- http://www.justice.gov.ge/Ministry/Department/309;

- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - ადამიანით ვაჭრობა

http://police.ge/ge/projects/adamianit-vachroba;

- ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი

- http://www.atipfund.gov.ge/index.php/ka/news.

- საქართველოს მთავარი პროკურატურა

- უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=44

- სახელმწიფო ფონდი http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=43

- სამოქმედო გეგმა - სამოქმედო გეგმა http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=42

- ეროვნული რეფერალური მექანიზმი - http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=38

- საერთაშორისო თანამშრომლობა http://pog.gov.ge/geo/international?info_id=14

 

ასევე იხილეთ ევროპის კომისიის ვებგვერდის ბმული, სადაც მოცემულია ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების ანგარიშები/სამოქმედო მექანიზმები ტრეფიკინგის საკითხებთან მიმართებაში.

- https://ec.europa.eu/anti-trafficking/member-states/

საბერძნეთის რესპუბლიკა: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/search/site/Greece_en

 

 

 

 
 

კვ ორ სა ოთ ხუ პა შა
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

დიასპორის სტრატეგია

 

 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

 

 

 
საავტორო უფლებები დაცულია © 2005-2009 | საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
დამზდებულია ITDC–ის მიერ