საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონტაქტო ინფორმაცია

მდებარეობა: ქ.ათენი, საბერძნეთი
მისამართი: Argonavton 11, Khalandri, P.C. 15232, athens / Αργοναυτών 11, Χαλάνδρι, 15232
კოდი: + 30
ფაქსი: 210 671-67-22
ტელეფონი:  210 674-21-86
E-Mail: athens.emb@mfa.gov.ge 
სამუშაო საათები: 9.00-18.00

საკონსულო სამსახური 

მდებარეობა: ქ.ათენი, საბერძნეთი
მისამართი: Argonavton 11, Khalandri, P.C. 15232, athens / Αργοναυτών 11, Χαλάνδρι, 15232
კოდი: + 30
ტელეფონი: 210 748-91-80
ცხელი ხაზი: + 30 699 577 9793 
E-Mail: athens.con@mfa.gov.ge 
სამუშაო საათები: 9.00-18.00